Estatutos

Os vixentes Estatutos de COGAMI PONTEVEDRA adáptanse á Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación; estes son o marco xurídico no que se establecen, entre outras consideracións, o procedemento de admisión para integrase na súa estructura asociativa, os dereitos e as obrigas para as entidades que a forman, a composición dos seus Organos de Goberno, asi como a súa misión e os seus principios e valores cara a de defensa da plena integración das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade.

Descargar Estatutos en formato PDF.

Comentarios pechados.