Xunta directiva

Xunta Directiva

Na Asamblea Xeral Extraordinaria desta Federación celebrada o 26 de xuño do 2010, aprobouse a elección como integrantes da nova Xunta Directiva ás persoas que, de seguido, se relacionan:

Cargo Nome
Presidente Ángel Holguera Domínguez
Vicepresidente Paulo Fontán Torreiro
Secretario Celso Álvarez Pérez
Tesoureiro Santos Pérez Pereira
Vogal 1 Miguel Pazo Paramos
Vogal 2 Monserrat Cuevas Gándara
Vogal 3 María Elena Bastos Expósito
Vogal 4 Carolina Gabriela Fita
Vogal 5 Juan Manuel Lameiro Barreiro

Comentarios pechados.