Buzon

Este Buzón está aberto a tódalas túas observacións. Fainos saber que lugares gustanche porque están pensados para todos (puntos verdes) e en cales atopácheste con barreiras (puntos vermellos). Envíanos todolos datos e fotos que teñas para situar os puntos no mapa coa maior exactitude posible.

Marcar se trátase de barreira (punto vermello) ou lugar accesible (punto verde) ou praza reservada (punto azul):
 Barreira Lugar accesibles Praza Reservada

Dirección do punto a informar (introduce todos os datos que saibas, cantos máis mellor):

Provincia

Dirección *

* Indicar: Cidade, parroquia, lugar, barrio, calle, avenida, travesía, praza, número, bloque, piso, porta

C.P.

Coordenadas gps (LAT, LONX)

Descripción (ca maior precisión posible) da barreira ou lugar accesible (punto vermello ou punto verde) ou da praza reservada (punto azul).

Datos do informador:

Nome e Apelidos *

DNI

* Cubrir en caso de barreira (punto vermello) que se queira denunciar ante a entidade competente.

Dirección

C.P.

Provincia

Email *

Teléfono

Imaxe do lugar (Formato JPG, máximo 2 MB)

Comentarios pechados.