Actualidade

SERVIZO DE ATENCIÓN E APOIO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE DE PONTEVEDRA, CON CARGO Á SUBVENCIÓN DO IRPF CONVOCADA POLA XUNTA DE GALICIA. 2018

5 Abril, 2019  |  Actualidade, FONDOS PÚBLICOS  |   nuri

A través da financiación da Xunta de Galicia a través da convocatoria do IRPF de 2018, a Federación Cogami Pontevedra púxoxe en marcha o Servizo de atención e apoio a persoas con discapacidade de Pontevedra

ÉXITO DO PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

15 Xaneiro, 2019  |  Actualidade  |   nuri

A través da financiación da Deputación Provincial de Pontevedra (20.000€), xunto con 13.000€ aportados pola Xunta de Galicia con cargo á partida do IRPF 2017, e á donación de 10.000€ aportados por La Caixa, a Federación COGAMI PONTEVEDRA xestionou diferentes actividades e Servizos das que se beneficiaron un total de 436 persoas con discapacidade a través de 1313 sesión de fisioterapia, 128 sesión de danzaterapia, 1252 sesións de logopedia, 183 sesións de natación terapéutica e balneoterapia, participación en 4 campañas de sensibilización. A través da atención psicosocial se ofreceu atención directa a 28 persoas con discapacidade a través da Federación e atención e asesoramento a aquelas entidades Federadas sen persoal técnico, para atención ás persoas socias e a Xestión de recursos.

Etiquetas: , ,

FEDERACIÓN PROVINCIAL COGAMI- PONTEVEDRA BENEFICIARIA DUNHA SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES DESEMPREGADOS POLAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO. PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL

2 Febreiro, 2018  |  Actualidade  |   nuri

Esta convocatoria enmárcase dentro do programa operativo de emprego xuvenil cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

Grazas a concesión desta subvención a entidade ten contratada a unha traballadora social durante 7 meses para o programa “Traballo Social con persoas con discapacidade”. O noso obxectivo é ofrecer unha atención integral ás persoas con discapacidade e ás súas familias das áreas de influenza das asociacións membro da Federación COGAMI Pontevedra, mellorando así o acceso ós recursos existentes na nosa contorna para as persoas con discapacidade e as súas familias.

 

                                                                                                        

ATENCIÓN INTEGRAL DIRIXIDO Á PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

1 Febreiro, 2018  |  Actualidade, Subvenciones  |   nuri

A Federación recibe una subvención de 13.000€ con cargo ao IRPF do ano 2017 para financiar un programa dirixido á promoción da autonomía persoal das persoas con discapacidade na Provincia de Pontevedra.

 

“la Caixa” apoia un programa de atención integral a persoas con discapacidade da provincia de Pontevedra

5 Abril, 2017  |  Actualidade  |   nuri

A Obra Social ”la Caixa” colabora coa Federación COGAMI Pontevedra (Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Pontevedra) na posta en marcha dun programa de atención integral a persoas con discapacidade, co fin de proporcionar ás persoas con discapacidade e ás súas familias unha atención integral para o fomento da autonomía persoal e a vida independente a través da creación de actividades que dean resposta ás necesidades detectadas.

A través deste programa, que la Caixa apoia cunha contía de 8.000 euros, vanse beneficiar 120 persoas con discapacidade residentes na provincia de Pontevedra, todas elas cun perfil similar: baixo nivel de ingresos, sobreprotección familiar, baixos niveis de autoestima e con necesidade de atención rehabilitadora para minorar os procesos dexenerativos.

O programa de atención integral comprende o desenvolvemento de actividades específicas preventivas, rehabililitadoras e de apoio psicosocial que permitan dar cobertura ás necesidades detectadas. A través destas actividades, pretenderase, por exemplo, minorar procesos dexenerativos nas persoas con tetraplexia ou lesións cerebrais, potenciar o mantemento físico, proporcionar hábitos saudables ou asesorar sobre os recursos que existen na Administración para mellorar a situación que viven.

A selección das persoas que van formar parte do programa será a través das 13 entidades membro que conforman a Federación provincial de COGAMI en Pontevedra ademais dos centros que a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade ten na provincia, sendo todos estes:Na comarca de Vigo: Federación COGAMI-Pontevedra, Centro Formación e Emprego COGAMI Vigo centro de recursos de COGAMI en Mos, asociación Avidepo, asociación Asodifisi, asociación Agadhemo, asociación Acadar, asociación Fibrose Quística).

Na comarca de Baixo Miño: asociación VONTADE:

Na comarca de O Condado e Paradanta: asociación Adapta

Na comarcas de Pontevedra e O Morrazo: asociación Amizade e Servizo de Orientación Laboral COGAMI en Pontevedra.

Na comarca de O Salnés a asociación Anduriña.

Na comarca de Caldas, Tabeirós e Terra de Montes, a asociación Avanzar e o centro de recursos de Medelo .

 

PROGRAMA DE FISIOTERAPIA APLICADA Á MELLORA DA PSICOMOTRICIDADE 2016 EN NAVIA

24 Outubro, 2016  |  Actualidade  |   nuri

No mes de agosto deu comezo este servizo dirixido a persoas con discapacidade do Concello de Vigo. Parte deste programa atópase financiado polo Concello de Vigo a través da Concellería de Política Social mediante a Subvención a entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, para a realización de actividades na área dos servizos sociais no ano 2016. Este servizo prestarase ata o 31 de outubro e ten como principal obxectivo optimizar a independencia funcional e a calidade de vida da persoa.

FEDERACIÓN PROVINCIAL COGAMI- PONTEVEDRA BENEFICIARIA DA SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO EMPREGO

13 Outubro, 2016  |  Actualidade, Cogami  |   nuri

FEDERACIÓN PROVINCIAL COGAMI- PONTEVEDRA BENEFICIARIA DA SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO EMPREGO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO DIRIXIDO A MELLORAR A EMPREGABILIDADE E A INSERCIÓN PROFESIONAL DAS PERSOAS MOZAS INCLUÍDAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Convocatoria enmarcada dentro do programa operativo de emprego xuvenil cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89% pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020.

Esta convocatoria de axudas e subvencións configúrase como programas de cooperación institucionais en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, dirixidos a mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas de 18 ou máis anos, que non estean traballando inscritas  na base de datos do Sistema de Garantía Xuvenil en España.

Gracias a concesión desta convocatoria a entidade ten contratada a unha coidadora durante 6 meses.

Ponte un 10 en salud: integrando hábitos de vida saludable

1 Decembro, 2015  |  Actualidade  |   nuri

Psicomotricidade para persoas con discapacidade en Navia

28 Outubro, 2015  |  Actualidade, Cogami  |   nuri

O día 1 de Outubro comenzou o novo servizo de fisioterapia , dirixido a persoas con discapcidade en Navia. Se está dando cobertura a 15 persoas con discapacidade da área de Vigo, grazas a aportación do Concello.

Andrea Carrera García participa como ponente na XI Xornada Nacional de Artrite

19 Outubro, 2015  |  Actualidade  |   nuri

Andrea Carrera García, traballadora social da Federación de Cogami Pontevedra, participou  como ponente  na XI Xornada de Artrite celebrada no Hospital do Mexoeiro incluída da campaña de Outubro, mes da artritis e da espondiloartrite.

Página 1 de 3123