Servizos

Servizos

Na actualidade Cogami Pontevedra conta cos seguinte servizos:

 • Información e Asesoramento
 • Pretende mellorar os servizos de atención ás persoas con discapacidade, ás súas familias, así como a outras entidades públicas e privadas vinculadas ao sector social.

 • Servizo de Intermediación Laboral – S.I.L.
 • O obxectivo e a integración laboral das persoas con discapacidade. Para elo as accións principais son a orientación laboral e as visitas a empresas.

 • Formación
 • Formación Ocupacional, Formación para adultos, Formación a distancia, Informática Básica, Traballador de Espazos Forestais, Auxiliar de Axuda a Domicilio, Viveirismo e Xardinería, Iniciación en Novas Tecnoloxías, Todos en Internet, Vendedor de quioscos.

 • Servizo de Accesibilidade
 • Estudios e asesoramento de supresión das barreiras para particulares e organismos públicos e privados.

 • Servizo de mantemento da saúde
 •  Fisioterapia e piscina terapéutica.

 • Servizo de Transporte Adaptado
 • Garantir ás persoas dependentes e con escasos recursos económicos o acceso ao seu contorno favorecendo a súa mobilidade, comunicación e participación na comunidade.

 • Coordinación do movemento asociativo (Centros de Recursos)
 • Dinamización Asociativa, Apoio na Xestión de Subvencións, Mediación Familiar, Actividades de Ocio e Tempo libre, Elaboración de Proxectos.

 • Proxectos Europeos
 • Participa en distintos proxectos europeos, como: Iniciativa Leonardo Da Vinci, Iniziativa Horizón, Iniziativa Interreg, iniciativa Connect.

 • Outros Servizos
 • Ocio e tempo libre, Voluntariado, Comunicación.

 • Xestión de empresas de Economía Social

Comentarios pechados.